- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Οικισμός Παπανδρέου : Ένα χωριό μέσα στην Αθήνα

Αν και η έννοια του οικι­σμού χαρα­κτη­ρί­ζει κυρί­ως επαρ­χια­κές περιο­χές με δυσκο­λία στην πρό­σβα­ση και από­στα­ση από την πρω­τεύ­ου­σα και τον πολι­τι­σμό, ο οικι­σμός Γ. Παπαν­δρέ­ου δεν παρου­σιά­ζει κανέ­να από αυτά τα χαρακτηριστικά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων