- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης — Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος Αθηναίων

Κων­στα­ντί­νος Κοκ­κι­νο­πλί­της υπο­ψή­φιος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος με το συν­δυα­σμό “ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ” του Παύ­λου Γερουλάνου.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων