- Διαφήμιση -

Ξυλοδαρμός 16χρονου στο Μενίδι: «Συνεχίζουν να με παίρνουν τηλέφωνο, φοβάμαι να βγω από το σπίτι»

«Με ενο­χλούν στα τηλε­φώ­να, με παίρ­νουν με από­κρυ­ψη. Όπως βρή­καν τον αριθ­μό μου, μετά μπο­ρούν να βρουν και εμέ­να και πού μένω, μετά να περά­σουν από εκεί, να χτυ­πούν, να μας ενο­χλούν χωρίς λόγο και να γίνουν και χει­ρό­τε­ρα» απο­κα­λύ­πτει ο 16χρονος μαθη­τής που έπε­σε θύμα ξυλο­δαρ­μού από ανή­λι­κους στο Μενίδι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων