- Διαφήμιση -

Άνω Λιόσια: Σφαίρα βρέθηκε στο προαύλιο Δημοτικού Σχολείου

Αδέ­σπο­τη σφαί­ρα εντο­πί­στη­κε σε προ­αύ­λιο δημο­τι­κού σχο­λεί­ου στη Δυτι­κή Αττι­κή, επα­να­φέ­ρο­ντας μνή­μες από την τρα­γω­δία στο Μενί­δι το 2017 όταν έχα­σε τη ζωή του ο 11χρονος Μάριος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων