- Διαφήμιση -

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στην Αθήνα την Κυριακή λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις την Κυρια­κή (19/05), λόγω της διε­ξα­γω­γής του ποδη­λα­τι­κού αγώ­να με την επω­νυ­μία «Διε­θνής Ποδη­λα­τι­κός Γύρος Ελλά­δας 2024», ανα­κοί­νω­σε η Αστυνομία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων