- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα ο Μπιν Σαλμάν: Έντονο ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα

Το έντο­νο ενδια­φέ­ρον της σαου­δα­ρα­βι­κής πλευ­ράς για μεγά­λες επεν­δύ­σεις στην Ελλά­δα αλλά και τον στρα­τη­γι­κό χαρα­κτή­ρα των σχέ­σε­ων Ελλά­δας – Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας  σημα­το­δο­τεί η επί­ση­μη επί­σκε­ψη σήμε­ρα και αύριο του πρί­γκι­πα δια­δό­χου του θρό­νου της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας Μοχά­μεντ Μπιν Σαλ­μάν στην Ελλά­δα και η συνά­ντη­σή του με τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη σήμε­ρα 26 Ιου­λί­ου στο Μέγα­ρο Μαξίμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων