- Διαφήμιση -

Σπάτα: 22χρονος Βρετανός διαμελίστηκε από έλικα ελικοπτέρου

Συνελήφθη ο πιλότος του ελικοπτέρου και δύο τεχνικοί

Νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το σοκα­ρι­στι­κό δυστύ­χη­μα με ελι­κό­πτε­ρο στα Σπά­τα έρχο­νται στο φως, ενώ το πρωί της Τρί­της (26/07) τρία άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν και οδη­γή­θη­καν στον εισαγγελέα.

Τα άτο­μα που συνε­λή­φθη­σαν είναι ο πιλό­τος του ελι­κο­πτέ­ρου, αλλά και δύο τεχνι­κοί εδά­φους, οι οποία αντι­με­τω­πί­ζουν πιθα­νές κατη­γο­ρί­ες για ανθρω­πο­κτο­νία από αμέλεια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων