- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου καλεί σε σύσκεψη τους πολιτικούς αρχηγούς την Τετάρτη (24/05)

Το πρωί της Τετάρ­της (24.05.2023) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η σύσκε­ψη της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Κατε­ρί­νας Σακελ­λα­ρο­πού­λου, με τους πολι­τι­κούς αρχη­χούς στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά τις εκλο­γές της 21ης Μαΐ­ου 2023.

Αν και αρχι­κά υπήρ­χε η πλη­ρο­φο­ρία, ότι η Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου θα επι­κοι­νω­νού­σε μαζί τους τηλε­φω­νι­κά, τελι­κά τους κάλε­σε σε σύσκε­ψη, μετά την κατά­θε­ση των τριών διε­ρευ­νη­τι­κών εντο­λών σχη­μα­τι­σμού κυβέρνησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων