- Διαφήμιση -

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε στη Βαρβάκειο αγορά

Μια νεκρή γυναί­κα εντο­πί­στη­κε σε κοντι­νή από­στα­ση από τη Βαρ­βά­κειο αγο­ρά το μεση­μέ­ρι της Τρί­της στο κέντρο της Αθή­νας. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται ρεπορ­τάζ του skai, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί περί­οι­κοι ενη­μέ­ρω­σαν την αστυ­νο­μία πως υπάρ­χει νεκρή γυναί­κα κοντά στην αγορά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων