- Διαφήμιση -

Power Of Love: Η διπλή αποχώρηση, η ανατροπή και τα κλάματα!

Ένα ακόμη Power Of Lοve γεμάτο ένταση αλλά και ανατροπές!

Στο gala της Κυρια­κής η Μαρία Μπα­κο­δή­μου ανα­κοί­νω­σε τη διπλή απο­χώ­ρη­ση ενώ νωρί­τε­ρα έγι­νε μάρ­τυ­ρας ενός ακό­μη έντο­νου καβγά ανά­με­σα στην Έλε­να και τον Φίλιππο.

Το πρώ­ην ζευ­γά­ρι (αφού μέσα στην εβδο­μά­δα τους είδα­με να ανα­κοι­νώ­νουν το χωρι­σμό τους) λίγο πριν την ψηφο­φο­ρία της απο­χώ­ρη­σης, είχε έναν έντο­νο δια­πλη­κτι­σμό. Συγκε­κρι­μέ­να, ο Φίλιπ­πος την κατη­γό­ρη­σε ότι είναι πού γκρι­νιά­ρα ακό­μα και για το παρα­μι­κρό που μπο­ρεί να έκα­νε κατά τη διάρ­κεια της σχέ­σης τους εκεί­νος, γεγο­νός που εκνεύ­ρι­σε την Έλε­να η οποία θέλη­σε να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυ­τό της και να μιλή­σει για τους λόγους που την έκα­ναν να γκρι­νιά­ζει συνεχώς.

Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα στο Gossip-tv.gr

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων