- Διαφήμιση -

Η camera woman του «Καλημέρα Ελλάδα», έχασε την ζωή της σε τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Μεσογείων.

Εφυγε το "Μαράκι"

Να μπο­ρού­σε η ζωή μας να έχει άσχη­μα νέα αλλά δυστυ­χώς δεν μπο­ρού­με να ξεφύ­γου­με από αυτά. Στο πρω­ι­νό δυστύ­χη­μα στη Μεσο­γεί­ων μια συνερ­γά­τι­δα του “Καλη­μέ­ρα Ελλά­δα” έχα­σε τη ζωή της.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Media ‑Ενη­μέ­ρω­ση — Επι­κοι­νω­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων