- Διαφήμιση -

Ο Φασουλής θα ανεβάσει τη ζωή του Ωνάση στο «Παλλάς» ‑Ποιες θα παίξουν την Τζάκι και την Κάλλας

Μία παράσταση που σίγουρα... θα αφήσει εποχή, ετοιμάζεται να ανεβεί από τον Οκτώβριο του 2019 στο θέατρο «Παλλάς».

Η πολύ­κρο­τη παρά­στα­ση θα αφο­ρά στη ζωή του Αρι­στο­τέ­λη Ωνά­ση, από τη Σμύρ­νη έως την «κορυ­φή» του κόσμου, και θα είναι σε σκη­νο­θε­σία Στα­μά­τη Φασουλή.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της εκπο­μπής του ΑΝΤ1 «Πρω­ι­νό», το πρό­τζεκτ θα βασί­ζε­ται σε μία βιβλιο­γρα­φία που θα γίνει σε μια θεα­τρι­κή σύν­θε­ση, την οποία και θα σκη­νο­θε­τή­σει ο Στα­μά­της Φασουλής.

Όπως απο­κά­λυ­ψε το «Πρω­ι­νό», οι συζη­τή­σεις γίνο­νται κάτω από άκρα μυστι­κό­τη­τα, ενώ απο­κα­λύ­φθη­κε και το ποιοι ηθο­ποιοί ανα­μέ­νε­ται να ενσαρ­κώ­σουν τους βασι­κούς ρόλους.

Τη Μαρία Κάλ­λας φαί­νε­ται πως θα υπο­δυ­θεί η Κατε­ρί­να Παπου­τσά­κη, ενώ τη Τζά­κι Κένε­ντι, η Δήμη­τρα Ματσού­κα. Όσο για την πρώ­τη σύζυ­γο του Ωνά­ση, Τίνα Λιβα­νού, ποια ηθο­ποιός θα την υπο­δυ­θεί παρα­μέ­νει μέχρι στιγ­μής άγνωστο.

Όσο για τον Αρι­στο­τέ­λη Ωνά­ση, όπως έγι­νε γνω­στό, θα τον υπο­δυ­θούν τρεις άνδρες, στις δια­φο­ρε­τι­κές φάσεις της ζωής του. Την επο­χή όμως της ακμής του, στην ωρι­μό­τη­τα και στους γάμους του, τον μεγά­λο Έλλη­να κροί­σο θα υπο­δυ­θεί ο ίδιος ο Στα­μά­της Φασουλής!

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων