- Διαφήμιση -

22nd Athens Jazz: Πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της τζαζ

Από τις 22 έως τις 29 Μαΐ­ου στην Τεχνό­πο­λη Δήμου Αθη­ναί­ων, έρχε­ται το Athens Jazz, το μεγα­λύ­τε­ρο φεστι­βάλ τζαζ μου­σι­κής στην Ελλάδα.

Η πρώ­τη μέρα του Athens Jazz αφιε­ρώ­νε­ται στην ελλη­νι­κή τζαζ σκη­νή, παρου­σιά­ζο­ντας τα τρία εγχώ­ρια σχή­μα­τα που επέ­λε­ξε η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­τρο­πή του φεστιβάλ…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων