- Διαφήμιση -

Η Νέα Εθνική Πινακοθήκη

Η Πινα­κο­θή­κη θα ανοί­ξει στις 24 Μαρ­τί­ου 2021 για μια συμ­βο­λι­κή ξενά­γη­ση των ηγε­τών ξένων κρα­τών που τιμούν την Ελλά­δα με την παρου­σία τους στην επέ­τειο των 200 ετών από την κήρυ­ξη της Επα­νά­στα­σης του 1821
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων