- Διαφήμιση -

ΑΙΓΙΝΑ: Το «κλάδεμα» συνεχίζεται.

Το «κλά­δε­μα» των δέντρων στην Αίγι­να συνε­χί­ζε­ται από το Δήμο και παρά τις αντιρ­ρή­σεις γεω­πό­νων και κατοί­κων που είδαν τους ψηλού κατα­πρά­σι­νους ευκα­λύ­πτους να καρα­το­μού­νται και να καί­γο­νται ανυπεράσπιστοι.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Η Αίγι­να σήμερα
Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Νήσων Αττι­κής σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων