- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά: “Η φωτιά δεν ξεκίνησε με φυσικό τρόπο”

«Δεν υπάρ­χουν ενερ­γά μέτω­πα, υπάρ­χουν όμως, αρκε­τές πιθα­νό­τη­τες ανα­ζω­πύ­ρω­σης στον ορει­νό όγκο μας, από εκεί που πέρα­σε η φωτιά δηλα­δή, από το από­γευ­μα και έπει­τα, και εκεί επι­χει­ρούν τα οχή­μα­τά μας. Βλέ­πω ένα καμέ­νο τοπίο, η καμέ­νη έκτα­ση δεν είναι πολύ μεγά­λή, αλλά είναι μία εικό­να που δεν μπο­ρού­με να την δεχθούμε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων