- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Πεντέλη

Το μηχάνημα βρίσκεται στην πρόσοψη μεσιτικού γραφείου

Άγνω­στοι ανα­τί­να­ξαν τα ξημε­ρώ­μα­τα μηχά­νη­μα ΑΤΜ, στην Πεντέ­λη, αλλά δεν κατά­φε­ραν να πάρουν τις κασε­τί­νες με τα χρήματα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι δρά­στες προ­κά­λε­σαν έκρη­ξη, στις 3:30, σε ΑΤΜ που βρί­σκε­ται στην πρό­σο­ψη μεσι­τι­κού γρα­φεί­ου, στην οδό Πανα­γού­λη. Στη συνέ­χεια και αφού δεν κατά­φε­ραν να αφαι­ρέ­σουν χρή­μα­τα τρά­πη­καν σε φυγή. Από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­καν ζημιές στον χώρο.

Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των δραστών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων