- Διαφήμιση -

Λυκόβρυση : Ανατίναξαν ATM τα ξημερώματα

Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε υλικές ζημιές στο υποκατάστημα.

Άγνω­στοι ανα­τί­να­ξαν τα ξημε­ρώ­μα­τα στις 03:25 το αυτό­μα­το μηχά­νη­μα τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στη Λυκό­βρυ­ση, στην οδό Σοφο­κλή Βενιζέλου.

Η έκρη­ξη ήταν πολύ ισχυ­ρή και προ­κά­λε­σε υλι­κές ζημιές στο υποκατάστημα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΣΚΑΪ, το ATM στη συγκε­κρι­μέ­νη τρά­πε­ζα έχει βρε­θεί στο στό­χα­στρο δρα­στών του­λά­χι­στον πέντε φορές ενώ μία φορά σημειώ­θη­κε ένο­πλη ληστεία στη τράπεζα.

Οι δρά­στες, αφού τοπο­θέ­τη­σαν δυνα­μί­τι­δα, ανα­τί­να­ξαν το μηχά­νη­μα και στη συνέ­χεια μπή­καν από τη κεντρι­κή είσο­δο, άρπα­ξαν κασε­τί­νες με άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό και εξαφανίστηκαν.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων