- Διαφήμιση -

Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού σε δύο δήμους της Αττικής

Οι Δήμοι Βύρω­να και Λυκό­βρυ­σης — Πεύ­κης προ­χω­ρούν σε ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση για τη βελ­τί­ω­ση του οδο­φω­τι­σμού. Στό­χος τα περι­βαλ­λο­ντι­κά οφέλη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων