- Διαφήμιση -

Γραφεία που θυμίζουν ΗΠΑ το Παπαστράτος στο Πειραιά

Ένα έργο ανά­πλα­σης και ανά­τα­ξης της περιο­χής έχει ξεκι­νή­σει. Το κτί­ριο Παπα­στρά­του βρί­σκε­ται στο πυρή­να αυτής της φιλό­δο­ξης ανά­πλα­σης που έχει ήδη ξεκινήσει.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων