- Διαφήμιση -

Πάσχα με αρνιά delivery

Πολ­λοί ήταν οι Αθη­ναί­οι που προ­τί­μη­σαν την εύκο­λη λύση … αρνί delivery!  Ετσι πολ­λές οι παραγ­γε­λί­ες σε κατα­στή­μα­τα εστί­α­σης από τα βλά­χι­κα της Βάρης μέχρι .…τη Χασιά, και από την Πεντέ­λη και το Πολυ­δέν­δρι μέχρι τα Δερ­βε­νο­χώ­ρια. Ενδει­κτι­κά ήταν και τα ρεπορ­τάζ πολ­λών τηλε­ο­πτι­κών δικτύων.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων