- Διαφήμιση -

Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Αργυρούπολη

Αγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη πριν περίπου μια ώρα σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τραπέζης στην Αργυρούπολη.

Αγνω­στοι προ­κά­λε­σαν έκρη­ξη πριν περί­που μια ώρα σε ΑΤΜ υπο­κα­τα­στή­μα­τος τρα­πέ­ζης στην Αργυρούπολη.

Σε υποκατάστημα

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την αστυ­νο­μία, η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στις 05.20 στο ΑΤΜ υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς επί της οδού Αλε­ξου­πό­λε­ως 48.

Προ­κλή­θη­καν ζημιές στο μηχά­νη­μα και την πρό­σο­ψη του καταστήματος.

Δεν υπάρ­χουν, προς το παρόν, περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία για τους δρά­στες και τα κίνη­τρά τους καθώς οι έρευ­νες της αστυ­νο­μί­ας βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων