- Διαφήμιση -

Συνελήφθη ο άνδρας που δραπέτευσε από το Α.Τ Κορυδαλλού

Ο 26χρονος συνελήφθη στις 15:00 στην πλατεία Κοτζιά.

Σηνε­λή­φθη το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευή, ο 26χρονος που είχε δρα­πε­τεύ­σει την Πέμ­πτη από το Α.Τ Κορυδαλλού.

Ο 26χρονος συνε­λή­φθη στις 15:00 στην πλα­τεία Κοτζιά.

Ο κρα­τού­με­νος είχε συλ­λη­φθεί τα ξημε­ρώ­μα­τα για μικρο­κλο­πές και κρα­τού­νταν προ­σω­ρι­νά στα κρα­τη­τή­ρια του τμή­μα­τος ασφαλείας.

Περί­που στις 17:20 το από­γευ­μα ο 26χρονος ζήτη­σε να επι­σκε­φθεί την τουα­λέ­τα που βρί­σκε­ται στον ίδιο χώρο.

Κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει της προ­σο­χής των αστυ­νο­μι­κών και να αποδράσει.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων