- Διαφήμιση -

Προβλήματα στην κίνηση του Προαστιακού μεταξύ Κορίνθου και Λιοσίων

Προβλήματα στην κυκλοφορία του προαστιακού σιδηρόδρομου προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας βλάβη σε υποσταθμό της ΔΕΗ.

Τα δρο­μο­λό­για του προ­α­στια­κού πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις εξαι­τί­ας της βλά­βης στον υπο­σταθ­μό της ΔΕΗ.

Η ζημιά προ­κλή­θη­κε στον υπο­σταθ­μό της ΔΕΗ που βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή της Αττι­κής Οδού με την Ολυ­μπία Οδό με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξει απώ­λεια ηλε­κτρο­κί­νη­σης ανά­με­σα στους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς Κορίν­θου και Λιοσίων.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων