- Διαφήμιση -

Κλέφτης καυσίμων αδειάζει ντεπόζιτα από μηχανές στον Άγιο Παντελεήμονα

Κυκλο­φο­ρεί με ένα μπι­τό­νι και έναν σωλή­να στα χέρια και αδειά­ζει κάθε ντε­πό­ζι­το από μηχα­νή που βρί­σκει στο πέρα­σμά του. Ο λόγος για τη δρά­ση ενός άνδρα στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να που εμφα­νί­ζε­ται επα­νει­λημ­μέ­να να κλέ­βει καύσιμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων