- Διαφήμιση -

Εντοπίστηκαν παράνομοι χώροι σκραπ στο κέντρο της Αθήνας – 20 συλλήψεις

Ελέγ­χους σε χώρους απορ­ρύ­παν­σης- σκραπ στο κέντρο της Αθή­νας, για τη δια­πί­στω­ση του νομί­μου λει­τουρ­γί­ας τους πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες το πρωί αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Δημό­σιας Ασφά­λειας της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθη­νών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων