- Διαφήμιση -

Λ. Συγγρού: Πυροβολισμοί κατά κέντρου διασκέδασης τα ξημερώματα του Σαββάτου

Άγνω­στοι άνοι­ξαν πυρ κατά νυχτε­ρι­νού κέντρου δια­σκέ­δα­σης τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του. Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, από την επί­θε­ση δεν σημειώ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμοί, αλλά προ­κλή­θη­καν ζημιές στην πρό­σο­ψη του κατα­στή­μα­τος και σε αυτο­κί­νη­το που ήταν σταθ­μευ­μέ­νο έξω από αυτό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων