- Διαφήμιση -

Χωρίς πολιτικούς ο εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη

Χωρίς εκπρο­σώ­πους της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του τόπου τελεί­ται σήμε­ρα Κυρια­κή της Ορθο­δο­ξί­ας (24/3), η Θεία Λει­τουρ­γία στο Καθο­λι­κό της Ιεράς Μονής Ασω­μά­των Πετρά­κη, αντί του Μητρο­πο­λι­τι­κού Ναού Αθη­νών, σπά­ζο­ντας μια παρά­δο­ση δεκαετιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων