- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Πλή­θος κόσμου παρα­κο­λού­θη­σε την μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής μπρο­στά από το Μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη, ενό­ψει της 25ης Μαρτίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων