- Διαφήμιση -

Δοκός: Ένα μικρό νησί του Αργοσαρωνικού με πεντακάθαρα νερά

Κατά το παρελ­θόν ο Δοκός ονο­μα­ζό­ταν Απε­ρο­πία, λόγω της άπει­ρης θέας που προ­σέ­φε­ρε η στρα­τη­γι­κή του θέση, ενώ μετο­νο­μά­ζε­ται σε Δοκός κατά τη Βυζα­ντι­νή περί­ο­δο λόγω της γεω­γρα­φι­κής του θέσης, ονο­μα­σία που δια­τη­ρεί ακό­μα και στις μέρες μας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων