- Διαφήμιση -

«Το Δέντρο των Ψυχών»: Μνημείο για τα θύματα των Τεμπών – Συμβολίζει τη ζωή και την ελπίδα

Ένα δέντρο με 57 που­λιά θα απο­τε­λέ­σει το μνη­μείο με το οποίο η Αθή­να θα τιμή­σει τη μνή­μη των θυμά­των του εγκλή­μα­τος των Τεμπών. Θα τοπο­θε­τη­θεί στη συμ­βο­λή των οδών Ερμού και Πει­ραιώς, στο πάρ­κο απέ­να­ντι από την Τεχνό­πο­λη και θα συμ­βο­λί­ζει την ελπί­δα για ζωή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων