- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν η Βαρβάκειος και η Αγορά Καταναλωτή

Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας του 2019 προετοιμάζεται και τα περισσότερα καταστήματα στην Κεντρική Αγορά στο Ρέντη αλλά και η Βαρβάκειος θα είναι ανοικτά.

Η Κεντρι­κή Αγο­ρά του Κατα­να­λω­τή στο Ρέντη (ΟΚΑΑ) θα είναι ανοι­κτή από νωρίς τo πρωί της Κυρια­κής μέχρι το μεση­μέ­ρι της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας. Η κεντρι­κή ιχθυα­γο­ρά στην Βαρ­βά­κειο θα εξυ­πη­ρε­τεί τους κατα­να­λω­τές, που θέλουν να γιορ­τά­σουν τα Κού­λου­μα, από τα μεσά­νυ­χτα της Κυρια­κής μέχρι το μεση­μέ­ρι της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας, για τα ψώνια του σαρα­κο­στια­νού τρα­πε­ζιού.

Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα ανοι­κτά θα παρα­μεί­νουν και τα ιχθυο­πω­λεία, οι φούρ­νοι και τα μίνι μάρ­κετ ενώ θα λει­τουρ­γή­σουν και οι λαϊ­κές αγορές.

Τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ανοί­ξουν νόμι­μα, χωρίς να οφεί­λουν προ­σαυ­ξη­μέ­νο ημε­ρο­μί­σθιο ή άλλες επι­βα­ρύν­σεις στους υπαλ­λή­λους τους.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων