- Διαφήμιση -

Καταδρομική τα ξημερώματα στο υπουργείο Ανάπτυξης

Άγνωστοι πέταξαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου

Μπο­γιές πέτα­ξαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, στη λεω­φό­ρο Μεσογείων.

Οι άγνω­στοι έφτα­σαν στο υπουρ­γείο πέντε λεπτά πριν τις 6 το πρωί, όπως μετέ­δω­σε ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός Open, και εκτό­ξευ­σαν τις μπο­γιές στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου, φτά­νο­ντας έως τον δεύ­τε­ρο όροφο.

Οι δρά­στες έφτα­σαν με μηχα­νά­κια στο σημείο, ήταν περί­που δέκα άτο­μα και φορού­σαν όλοι κράνη.

Στο υπουρ­γείο υπήρ­χε αστυ­νο­μι­κός φρου­ρός, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν μέσα στο υπουρ­γείο. Μέχρι να βγει προς τα έξω οι άγνω­στοι είχαν πετά­ξει τις μπο­γιές και ήδη τρέ­πο­νταν σε φυγή.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων