- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθήνα: Προβλήματα στην κυκλοφορία από την κακοκαιρία — Κλήσεις για αντλήσεις υδάτων

Προ­βλή­μα­τα κυρί­ως στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου της Αθή­νας, σε Βύρω­να και Και­σα­ρια­νή έχει προ­κα­λέ­σει το νέο χτύ­πη­μα της κακοκαιρίας.

Η ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου της Αθή­νας φαί­νε­ται πως έχει δεχτεί τον μεγα­λύ­τε­ρο όγκο νερού καθώς η Πυρο­σβε­στι­κή έχει λάβει 17 κλήσεις…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων