- Διαφήμιση -

Άγρια συμπλοκή στην Ομόνοια με τέσσερις τραυματίες

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ύστερα από άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών

Τέσ­σε­ρα άτο­μα τραυ­μα­τί­στη­καν και δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μείο ύστε­ρα από άγρια συμπλο­κή μετα­ξύ αλλο­δα­πών που σημειώ­θη­κε χθες, στην Ομό­νοια, ενώ η Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε σε εννέα συλ­λή­ψεις.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αστυ­νο­μι­κές πηγές, η συμπλο­κή οφεί­λε­ται σε δια­φο­ρές μετα­ξύ ομά­δων αλλο­δα­πών που κινού­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ομόνοιας.

Σημειώ­νε­ται ότι ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του και άλλοι πέντε είχαν τραυ­μα­τι­στεί, στην ίδια περιο­χή, στις 31 Ιανουα­ρί­ου 2019, έπει­τα από συμπλο­κή μετα­ξύ Πακι­στα­νών και Αφγανών.

 

Πηγή http://www.cnn.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων