- Διαφήμιση -

Taste of Athens: το μεγαλύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ έρχεται στην Αθήνα

Ο Σεπτέμβρης θα λήξει με ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που θα μας φέρει όλους στο ΚΠΙΣΝ για να το... γευτούμε.

Για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμ­βρί­ου, ένα μεγά­λο γαστρο­νο­μι­κό event πρό­κει­ται να λάβει χώρα στην πόλη μας, στο ξέφω­το του ΚΠΙΣΝ. Το Taste of Athens θα φέρει τα καλύ­τε­ρα εστια­τό­ρια της πόλης, όπως επί­σης και brands τρο­φί­μων και ποτών, όλα μαζί σε ένα χώρο, καλώ­ντας μας όλους να τα ανα­κα­λύ­ψου­με μέσα από διά­φο­ρες γευ­στι­κές εμπειρίες.

Από μαθή­μα­τα μαγει­ρι­κής από παγκο­σμί­ου φήμης σεφ, μέχρι γευ­σι­γνω­σί­ες και μαθή­μα­τα προ­ε­τοι­μα­σί­ας κοκτέιλ, το Taste of Athens ετοι­μά­ζε­ται να μας παρά­σχει γευ­σι­γνω­στι­κές εμπει­ρί­εςπου θα μας εμπνεύ­σουν, θα μας επι­μορ­φώ­σουν και ταυ­τό­χρο­να θα μας διασκεδάσουν.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο Taste of Athens θα συνα­ντή­σου­με 12 κορυ­φαία εστια­τό­ρια, τα Balthazar, Birdman Athens, Bites & Wine, CTC Restaurant, Fuga Restaurant, Hytra Restaurant & Bar, Parla Restaurant, Première Restaurant & Lounge Bar, Spondi Restaurant, Varoulko Seaside, Vezene Athens, Ψωμί & Αλά­τι, 41 δια­φο­ρε­τι­κά πιά­τα, αλλά και διά­ση­μους σεφ, τοπι­κούς παρα­γω­γούς, θα συμ­με­τά­σχου­με σε μαγει­ρι­κά δρώ­με­να, γευ­σι­γνω­σί­ες και θα υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα αγο­ράς γκουρ­μέ προ­ϊ­ό­ντων, μετα­ξύ άλλων. Από το φεστι­βάλ, δεν θα λεί­πουν και τα dj sets που θα μας ξεση­κώ­νουν, όσο απο­λαμ­βά­νου­με γεύ­σεις και μυρωδιές.

Και ο Λευ­τέ­ρης Λαζά­ρου ανά­με­σα στους σεφ του φεστιβάλ

Στους σεφ του φεστι­βάλ βρί­σκου­με τον Χρι­στό­φο­ρο Πέσκια (Balthazar), τον Γιάν­νη Παρί­κο (Bites & Wine), τον Θοδω­ρή Παπα­νι­κο­λά­ου (Parla), τον Αλέ­ξαν­δρο Τσιο­τί­νη (CTC), τον Τάσο Μαντή (Hytra), τον Γιάν­νη Λου­κά­κο (Ψωμί & Αλά­τι), τον Άγγε­λο Λάντο (Σπον­δή), τον Λευ­τέ­ρη Λαζά­ρου (Varoulko/Bites and Wine), τον Δημή­τρη Κατρι­βέ­ση (Fuga), τον Μιχά­λη Νουρ­λό­γλου (Premiere), τον Takaaki Otsuka (Birdman) και τον Άρη Βεζε­νέ (birdman/Vezene).

To πρό­γραμ­μα ξεκι­νά στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 18:00, με opening party κι εσείς το καλύ­τε­ρο που έχε­τε να κάνε­τε είναι να κλεί­σε­τε από τώρα τα εισι­τή­ριά σας εδώ.

Info
Taste of Athens
Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος
Λεωφ. Ανδρέα Συγ­γρού 364
27–30/9, γενι­κή είσο­δος 15€, VIP 45€  (20% έκπτω­ση για κατό­χους καρ­τών Alpha Bank Mastercard)

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων