- Διαφήμιση -

Έμειναν στα Κύθηρα Χανιώτες προσκυνητές λόγω απαγορευτικού

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω ενίσχυσης των ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Το πρωί δεν εκτε­λέ­στη­κε το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο δρο­μο­λό­γιο του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού “Ιονίς” απο Πει­ραιά προς Κύθη­ρα και κϊσαμο.

Το απο­τέ­λε­σμα ήταν να μεί­νουν στα Κύθη­ρα πολ­λοί εκδρο­μείς απο τα Χανιά οι οποί­οι είχαν πάει στα Κύθη­ρα απο την προη­γού­με­νη Κυρια­κή 23 Σεπτεμ­βρί­ου για την εορ­τή της Πανα­γί­ας της Μυρτιδιώτισσας.

Οι έκδρο­μείς είναι ανα­γκα­σμέ­νοι να παρα­τεί­νουν για λίγα 24ωρα την παρα­μο­νή τους στο νησί, καθώς την παρα­σκευή ανα­μέ­νε­ται βελ­τί­ω­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών στα πελάγη.

Να σημειω­θεί πως στην Πανα­γία την Μυρ­τι­διώ­τισ­σα στα Κύθη­ρα είχε πάει και ο Δήμαρ­χος Απο­κο­ρώ­νου Χαρά­λα­μπος Κου­κια­νά­κης, ο οποί­ος όμως έφυ­γε νωρί­τε­ρα και μέσω Πελο­πον­νή­σου επι­στρέ­φει Χανιά με το δρο­μο­λό­γιο του πλοί­ου Πει­ραιάς — Σού­δα που εκτε­λεί­ται κανονικά.

Επι­πλέ­ον από τον Πει­ραιά δεν εκτε­λέ­στη­κε το από­γευ­μα το δρο­μο­λό­γιο του ταχύ­πλο­ου κατα­μα­ράν Super Jet για Σέρι­φο, Σίφ­νο, Μήλο, Φολέ­γαν­δρο Θήρα, Ιο.

Επί­σης δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το δρο­μο­λό­γιο του επι­βα­τη­γού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου «Δια­γό­ρας» για Καβά­λα, Λήμνο, Μυτι­λή­νη, Χίο, Βαθύ, Φούρ­νοι, Αγ.Κήρυκο και Πάτμο.

Εξάλ­λου, τα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να δρο­μο­λό­γιά τους δεν εκτέ­λε­σαν τα επι­βα­τη­γά οχη­μα­τα­γω­γά πλοία «Πρέ­βε­λης» για Ρόδο, Χάλ­κη, Δια­φά­νι, Κάρ­πα­θο, Κάσο, Ανά­φη Θήρα και «Νήσος Ρόδος» για Χίο και Μυτιλήνη.

Από το Λαύ­ριο δεν εκτε­λέ­στη­κε το απο­γευ­μα­τι­νό δρο­μο­λό­γιο για Κέα. Κλει­στές είναι επί­σης οι γραμ­μές Πέρα­μα — Παλού­κια Σαλα­μί­νας, Αρκί­τσα-Αιδη­ψός, Πρί­νος Καβάλα.

 

Πηγή http://flashnews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων