- Διαφήμιση -

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ ενόψει Μαραθωνίου

Στους δρό­μους θα βρε­θούν 60 δια­σώ­στες, 8 νοση­λευ­τές και 25 ιατροί του ΕΚΑΒ, με 11 ασθε­νο­φό­ρα οχή­μα­τα, 5 Κινη­τές Ιατρι­κές Μονά­δες, 20 μοτο­συ­κλέ­τες της Ομά­δας Άμε­σης Επέμ­βα­σης και 4 οχή­μα­τα του Ειδι­κού Τμή­μα­τος Ιατρι­κής Καταστροφών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων