- Διαφήμιση -

Η τραγική ιστορία του άνδρα που κάηκε στο ΚΑΤ

Κατέληξε το πρωί του Σαββάτου όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον θάλαμό του

Τρα­γι­κή φαί­νε­ται πως είναι η ιστο­ρία του 53χρονου ασθε­νή που νοση­λευό­ταν στο νοσο­κο­μείο ΚΑΤ κι απαν­θρα­κώ­θη­κε το πρωί του Σαβ­βά­του, όταν ξέσπα­σε φωτιά στον θάλα­μό του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της Athens Voice, ο άνδρας αντι­με­τώ­πι­ζε ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα κι έβα­λε μόνος του τη φωτιά.

Μιλώ­ντας στο newsit.gr ο Μιχά­λης Γιαν­νά­κος, πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ περιέ­γρα­ψε τη θλι­βε­ρή ιστο­ρία του άτυ­χου ασθε­νή:  «Σήμε­ρα το πρωί ενη­με­ρω­θή­κα­με από τους εργα­ζό­με­νους του νοσο­κο­μεί­ου KAT ότι εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά στον 4ο όρο­φο, στο τμή­μα Λοι­μώ­ξε­ων, με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τη ζωή του ένας ασθε­νής. Ενη­με­ρω­θή­κα­με ότι ο ασθε­νής αυτός προ­σήλ­θε και νοση­λευό­ταν στο ΚΑΤ, χει­ρουρ­γή­θη­κε επει­δή ήταν τοξι­κο­μα­νής και είχε κάποια συμπλο­κή με άλλους τοξι­κο­μα­νείς. Έφε­ρε πολ­λα­πλά τραύ­μα­τα από επί­θε­ση. Είχε σπά­σει το πόδι του και το χέρι του και χει­ρουρ­γή­θη­κε. Από πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχου­με από το συγ­γε­νι­κό του περι­βάλ­λον φαί­νε­ται ότι έως πριν 40 μέρες, που ζού­σε η μητέ­ρα του, τον συντη­ρού­σε οικο­νο­μι­κά. Όταν όμως αυτή πέθα­νε, αυτός κατέ­λη­ξε άστε­γος. Ταυ­τό­χρο­να ήταν και τοξι­κο­μα­νής, με απο­τέ­λε­σμα να μπλέ­ξει και να συμ­βεί όλο αυτό με τον άγριο ξυλο­δαρ­μό που είχε».

 

Πηγή athensvoice.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων