- Διαφήμιση -

Ευρωεκλογές 2024: Οι αλλαγές στα δρομολόγια Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Αλλα­γές σημειώ­νο­νται στα δρο­μο­λό­για των Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ —λόγω Ευρω­ε­κλο­γών 2024—, οι οποί­ες θα διαρ­κέ­σουν έως και τη Δευ­τέ­ρα 10 Ιου­νί­ου, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της ΣΤΑ.ΣΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων