- Διαφήμιση -

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής σε υπουργείο Υγείας: Οι ελλείψεις στα φάρμακα συνεχίζονται αμείωτες

Ο Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής απά­ντη­σε στην ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας που σημεί­ω­νε πως δεν υπάρ­χουν σοβα­ρές ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων αυτή τη στιγ­μή στην ελλη­νι­κή αγορά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων