- Διαφήμιση -

«Καίει» τον Ολυμπιακό το φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός: Δεν θα γλιτώσουν την «καμπάνα» οι «ερυθρόλευκοι» για την αποχώρηση τους από τον αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Πολύ ακρι­βά φαί­νε­ται ότι θα πλη­ρώ­σουν στον Ολυ­μπια­κό την απο­χώ­ρη­ση τους από το ΟΑΚΑ στο τέλος του πρώ­του ημι­χρό­νου, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη διαι­τη­σία του αγώ­να με τον Πανα­θη­ναϊ­κό ΟΠΑΠ για τα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου Ελλάδας.

Όπως ανα­με­νό­ταν οι διαι­τη­τές της ανα­μέ­τρη­σης έκλει­σαν εις βάρος του Ολυ­μπια­κού, όπως ανα­με­νό­ταν, το φύλ­λο αγώ­να. Ειδι­κό­τε­ρα οι διαι­τη­τές Ανα­στό­που­λος, Μάνος και Πανα­γιώ­του έγρα­ψαν, μετά την απο­χώ­ρη­ση της ΚΑΕ Ολυ­μπια­κός, στο ημίχρονο.

«Πριν από την έναρ­ξη του αγώ­να, οπα­δοί της Α ομά­δας (Πανα­θη­ναϊ­κός) άνα­ψαν πυρ­σούς, οι οποί­οι άνα­ψαν λάμ­ψη και καπνούς. Ο αγώ­νας δια­κο­πεί ορι­στι­κά σε βάρος της Β ομά­δας (Ολυ­μπια­κού) διό­τι δεν εμφα­νί­στη­κε στον αγω­νι­στι­κό χώρο για την έναρ­ξη του β΄ μέρους. Χορη­γή­θη­κε προ­θε­σμία 15 λεπτών, μετά το πέρας της οποί­ας έκλει­σε ορι­στι­κά το φύλ­λο αγώνα».

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο φύλ­λο αγώ­να: «Ακο­λου­θεί έκθε­ση των διαιτητών».

 

Πηγή http://www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων