- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα η Τζόρτζια Μελόνι — Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Ιτα­λί­δα πρω­θυ­πουρ­γός Τζόρ­τζια Μελό­νι, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επί­σκε­ψη εργα­σί­ας σήμε­ρα Πέμ­πτη 31/8 στην Αθή­να και θα συνα­ντη­θεί με τον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας Κυριά­κο Μητσο­τά­κη οπού θα συζη­τη­θούν ζητή­μα­τα και θέμα­τα της ευρω­παϊ­κής ατζεντας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων