- Διαφήμιση -

4 του Καμίνη υποψήφιοι με Μπακογιάννη

Τρεις από τους νυν αντιδημάρχους του Γιώργου Καμίνη και μια εκ των Δημοτικών του Συμβούλων , είναι οριστικά υποψήφιοι με το συνδυασμό του υποψηφίου Δημάρχου , Κώστα Μπακογιάννη.

Οι αντι­δή­μαρ­χοι Ανδρέ­ας Βαρε­λάς , Γιώρ­γος Απο­στο­λό­που­λος , Ελέ­νη Μυρι­βή­λη και η Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος , Μελί­να Δασκα­λά­κη ‚ήταν παρό­ντες και ανα­κοι­νώ­θη­καν στην παρου­σί­α­ση του ψηφο­δελ­τί­ου του κ. Μπα­κο­γιάν­νη , που έγι­νε σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο « κλει­στό» του Μετς.
Πρό­κει­ται για μια σημα­ντι­κό­τα­τη επι­τυ­χία του κ. Μπα­κο­γιάν­νη, που προσ­δί­δει υπερ­κομ­μα­τι­κά στοι­χεία στην υπο­ψη­φιό­τη­τα και πιέ­ζει παράλ­λη­λα σημα­ντι­κά τον « ζωτι­κό χώρο» της υπο­ψη­φιό­τη­τας Γερουλάνου.

 

Πηγή newsta.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων