Γιώργος Κοτανίδης: Την Πέμπτη η κηδεία του

Η παράκληση της οικογένειας του ηθοποιού

Ο Γιώρ­γος Κοτα­νί­δης έφυ­γε από τη ζωή σκορ­πώ­ντας θλί­ψη στον καλ­λι­τε­χνι­κό, και όχι μόνο, κόσμο. Ο Γιώρ­γος Κοτα­νί­δης γεν­νή­θη­κε στις 5 Φεβρουα­ρί­ου 1945 (ηλι­κία 74 χρο­νών) στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου.

Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή ο εκδο­τι­κός οίκος «Κεί­με­να», με ανάρ­τη­σή του στη σελί­δα του στο Facebook.

Η κηδεία του Γιώ­ρου Κοτα­νί­δη θα τελε­στεί την Πέμ­πτη 30 Ιανουα­ρί­ου, στις 12 μμ, στην εκκλη­σία της Αγί­ας Σοφί­ας Ακρο­πό­λε­ως, στην οδό Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 45.

Η οικο­γέ­νεια παρα­κα­λεί αντί στε­φά­νων, όποιος θέλει να κατα­θέ­σει χρή­μα­τα «Εις μνή­μην Γιώρ­γου Κοτα­νί­δη» στα:

ΣΧΕΔΙΑ: Δικαιού­χος: Διο­γέ­νης ΜΚΟ, Αστι­κή Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, IBAN: GR63 0110 1460 0000 1462 0666 454, SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ: ALPHA BANK BENAKI, GR4301401070107002786000377

STRAY.GR: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ STRAY.GR ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR9001100590000005929600954

 

Πηγή www.newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων