- Διαφήμιση -

To Φεστιβάλ In Edit Ξεκινά Το Ταξίδι Του Από Την Αθήνα

Ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ, το In-Edit Festival που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και καταλήγει κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη, ξεκινά φέτος από την Αθήνα.

Από τις 6 έως τις 10 Φεβρουα­ρί­ου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Άστορ θα προ­βλη­θούν τα μου­σι­κά ντο­κι­μα­ντέρ που έχουν κάνει τη μεγα­λύ­τε­ρη αίσθη­ση το τελευ­ταίο διά­στη­μα σε διε­θνές επίπεδο.

Το φεστι­βάλ ανοί­γει το ντο­κι­μα­ντέρ «Elvis Presley: The King» του Γιου­τζίν Τζα­ρέ­κι, ένα μου­σι­κό road trip παρέα με τον Ελβις Πρί­σλεϊ, ενώ το «Blue Note Records: Beyond the Notes» θα κλεί­σει τη διοργάνωση.

Το φετι­νό πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει ντο­κι­μα­ντέρ για τον Τζον Λέν­νον και τη Γιό­κο Όνο, τους Radiohead, τον Eric Clapton, τη M.I.A., τον Τζο Στρά­μερ των Clash, καθώς και ται­νί­ες για διά­φο­ρα μου­σι­κά είδη όπως είναι το ska, ή η soul σκη­νή της Αιθιο­πί­ας και το queercore πανκ κίνημα.

Εκτός από τις προ­βο­λές, οι θεα­τές του φεστι­βάλ θα έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν συναυ­λί­ες, παρου­σιά­σεις και DJ sets.

INFO

Εισι­τή­ρια: 7 ευρώ (η διά­θε­ση των εισι­τη­ρί­ων γίνε­ται στα εκδο­τή­ρια του κινη­μα­το­γρά­φου «ΑΣΤΟΡ» (Στοά Κοραή), και ηλε­κτρο­νι­κά μέσω www.viva.gr).

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων