- Διαφήμιση -

Οι Uriah Heep Σε Αθήνα Και Θεσσαλονίκη

Οι Βρετανοί θρύλοι «Uriah Heep» επιστρέφουν μετά από 8 χρόνια στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδεία τους για τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο “Living The Dream”.

Από την τελευ­ταία φορά, που ήρθαν στη χώρα μας, δεν έχουν γίνει πολ­λές αλλα­γές, καθώς πολ­λά χρό­νια τώρα κρα­τά­νε ένα σχε­τι­κά στα­θε­ρό Line up, ενώ η μόνη αλλα­γή που θα παρα­τη­ρή­σουν όσοι βρε­θούν στην συναυ­λία είναι η θέση πίσω από το μπά­σο, την οποία πλέ­ον κατέ­χει ο Davey Rimmer.

Η ιστορία των  Uriah Heep

Οι Uriah Heep γεν­νή­θη­καν το 1969, όταν η μπά­ντα του Mick Box μετο­νο­μά­στη­κε σε Uriah Heepαπό Spice, λίγο αφό­του είχαν ξεκι­νή­σει να ηχο­γρα­φούν στα Lansdowne Studios του Λον­δί­νου. Γνώ­ρι­σαν την επι­τυ­χία μέσα στην δεκα­ε­τία του ’70, κάπου μετά το 1972 και έκτο­τε συνε­χί­ζουν την πορεία τους μέχρι σήμερα.

Η δεκα­ε­τία του ’80 ήταν μια έντο­νη δεκα­ε­τία, με κάποιες ανα­πο­διές για την μπά­ντα, όπως ο θάνα­τος του τρα­γου­δι­στή τους David Byron το ’85, ενώ την ίδια χρο­νιά λίγο μετά την κυκλο­φο­ρία του “Equator” η μπά­ντα δια­λύ­θη­κε. Το πεί­σμα όμως του Mick Box, δεν το αφή­νει να ησυ­χά­σει, και επα­νι­δρύ­ει την μπά­ντα με τους Bernie Shaw στα φωνη­τι­κά, Lee Kerslake στα τύμπα­να και Phil Lanzon και Trevor Bolder σε πλή­κτρα και μπά­σο αντί­στοι­χα. Τον Δεκέμ­βριο του 1987 ξεκί­νη­σαν να περιο­δεύ­ουν στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ενώ εμφα­νί­στη­καν και δέκα συνε­χό­με­να βρά­δια στο Ολυ­μπια­κό στά­διο της Μόσχας. Οι συναυ­λί­ες αυτές ηχο­γρα­φή­θη­καν και κυκλο­φό­ρη­σαν το “Live In Moscow” το ’88.

Μετά από αυτή την νέα τους αρχή, συνέ­χι­σαν να περιο­δεύ­ουν και να κυκλο­φο­ρούν δίσκους, ενώ το περυ­σι­νό “Living The Dream” απο­τέ­λε­σε τον 25ο στού­ντιο δίσκο τους.

Μαζί τους, στο Fuzz θα είναι οι Αθη­ναί­οι symphonic metallers Crysilia.
Μια ημέ­ρα αργό­τε­ρα, στις 9/2 θα εμφα­νι­στούν ξανά μαζί στο Principal Club Theater στην Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων