- Διαφήμιση -

Αγωνία για τον Μίκη Θεοδωράκη

Κορυφώνεται η αγωνία για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από επεισόδιο δύσπνοιας και ταχυαρρυθμίας.

Σύμ­φω­να μάλι­στα με κάποια δημο­σιεύ­μα­τα, το βρά­δυ της Πέμ­πτης 7 Μαρ­τί­ου, ο κορυ­φαί­ος μου­σι­κο­συν­θέ­της «εισή­χθη εσπευ­σμέ­να στο χει­ρουρ­γείο προ­κει­μέ­νου να υπο­βλη­θεί σε επέμ­βα­ση τοπο­θέ­τη­σης βηματοδότη».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η οικο­γέ­νειά του τον μετέ­φε­ρε στο νοσο­κο­μείο όπου δια­πι­στώ­θη­κε ότι υπήρ­χε επι­πλέ­ον ο επι­βα­ρυ­ντι­κός παρά­γο­ντας της υπο­τρο­πιά­ζου­σας κολ­πι­κής μαρ­μα­ρυ­γής. Για το λόγο αυτό, όπως έγι­νε γνω­στό νωρί­τε­ρα από το νοσο­κο­μείο, ελάμ­βα­νε ενδο­φλέ­βια αγωγή.

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων