- Διαφήμιση -

Μουσείο Ακρόπολης: 13 χρόνια λειτουργίας με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον τελευταίο χρόνο

Τα 13α γενέ­θλια του γιόρ­τα­σε χθες (20/6) το Μου­σείο Ακρό­πο­λης σε μία εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αίθου­σα του Παρ­θε­νώ­να. «Αγγί­ξα­με το 1 εκατ. επι­σκέ­πτες τον τελευ­ταίο χρό­νο. Δεν επα­να­παυό­μα­στε, μας ενδια­φέ­ρει το πώς θα συνε­χί­σου­με», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Δημή­τρης Παντερμαλής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων