- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: 19χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από άγνωστο

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η 19χρονη ανέ­φε­ρε στους αστυ­νο­μι­κούς, ότι όλα συνέ­βη­σαν λίγο μετά τις 23:15 κι ενώ η ίδια κινού­νταν επί της οδού Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου – πολύ κοντά στη στά­ση του Τραμ – με κατεύ­θυν­ση προς το σπί­τι της. Κάποια στιγ­μή αντι­λή­φθη­κε μία φιγού­ρα να την ακο­λου­θεί και σε ένα σχε­τι­κά σκο­τει­νό απο­μο­νω­μέ­νο σημείο ένιω­σε ένα χέρι να την αρπά­ζει και στη συνέ­χεια έναν άνδρα να ορμά­ει πάνω της και να επι­χει­ρεί να τη ρίξει κάτω και να της σκί­σει τα ρούχα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων